مقالات

گروت ریزی در هوای سرد، بتن ریزی در سرما

( نکات گروت ریزی و بتن در هوای سرد)

ریختن بتن در هوای سرد:

بتن هوای سرد را می توان به عنوان دوره ای بیش از سه روز طبقه بندی کرد که در آن برخی شرایط خاص در دماهای خاص رخ می دهد. زمانی بتن در معرض هوای سرد قرار می گیرد و دمای هوا در طول دوره حفاظت به زیر 40 درجه فارنهایت (5 درجه سانتیگراد) کاهش یابد یا انتظار می رود که کاهش یابد. دوره حفاظت تعریف شده است. به عنوان زمان لازم برای جلوگیری از تاثیر بتن در معرض هوای سرد.”

هنگامی که بتن در هوای سرد مدیریت می شود، باید مدت کوتاهی پس از ریختن از یخ زدگی محافظت شود. همچنین، بتن باید بتواند مقاومت مورد نیاز را برای حذف ایمن قالب ها ایجاد کند و در عین حال شرایطی را فراهم نمود تا با اضافه نمودن افزودنی ها لازم از قبیل زودگیر ها و انواع ضد یخ  به بتن کمک کند تا مقاومت مورد نیاز را ایجاد کند.

عوامل مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، شرایط پخت مناسب است که از ترک خوردن جلوگیری می کند و قابلیت سرویس دهی مورد نظر سازه را فراهم می کند.

نکاتی برای ریختن بتن در هوای سرد:

این مراحل توصیه شده را بخوانید تا مطمئن شوید که بتن در هوای سرد استحکام طراحی مورد نیاز را به دست می آورد و در حین گیرش بتن هیچ مشکل دیگری ندارید.

قبل از ریختن، استراتژی هایی را که مورد استفاده قرار می گیرند از جمله مواد، فرم ها، آزمایش و سایر الزامات تعریف کنید.

اندازه گیری حفاظت در هوای سرد مخلوط بتن را برنامه ریزی و تعیین کنید.

یک نمودار ثبت دما به خوبی تعریف شده از جمله دمای بتن و دمای بیرونی را نگه دارید.

هرگز بتن را روی زمین یخ زده، برف یا یخ نریزید. قبل از ریختن بتن از بخاری برای آب کردن زمین استفاده کنید.

تعیین کنید که آیا ملاحظات خاص و الزامات استحکام باید رعایت شود یا خیر. اگر چنین است، بتن را در دماهای خاص محافظت کنید.

اگر قرار است از محفظه های گرم شده هنگام بتن ریزی در هوای سرد استفاده شود، حتماً بدانید که باید ضد باد و ضد آب باشند.

اگر از بخاری های احتراق استفاده می شود، برای جلوگیری از کربناته شدن، هوا را به بیرون بکشید.

بتن هوای سرد باید دارای مقدار مناسبی از حفره های هوا باشد که در برابر اثرات یخ زدگی و ذوب شدن مقاومت کند.

برای کاهش زمان گیرش بتن در هوای سرد توصیه می شود اسلامپ کم و حداقل نسبت آب به سیمان داشته باشد.

برای جلوگیری از یخ زدگی و نگهداری بتن در دمای بهینه، از پتوهای پخت بتن استفاده کنید.

از پتوهای عایق یا محفظه های گرم شده برای حفظ دمای بتن بالای 50 درجه فارنهایت برای سه تا هفت روز استفاده کنید.

عملیات تکمیل نهایی را در حالی که آب جاری وجود دارد شروع نکنید.

برای هر یارد مکعب بتن، یک مخلوط گرم شده درخواست کنید یا 100 پوند سیمان اضافی سفارش دهید. این سیمان اضافی به ایجاد استحکام اولیه کمک می کند و یا انواع مواد افزودنی بتن تسریع کننده و یا ضد یخ بتن استفاده شود

بتن تازه یخ زده در 24 ساعت اول می تواند 50 درصد از مقاومت بالقوه 28 روزه خود را از دست بدهد.

حداقل چهار روز دیگر پس از استفاده از پتوهای عایق یا محفظه های گرم شده، دمای بتن را بالای 40 درجه فارنهایت حفظ کنید.

وقتی گزینه دیگری وجود ندارد، افزودن کیسه سیمان به مخلوط کمک خواهد کرد.

بتن تازه قرار داده شده را تا زمانی که فرآیند گیرش شروع نشده است، آب بندی نکنید.

بتن ریزی در اسرع وقت توصیه می شود. اگر کارخانه بچ بسیار دور از مقصد نهایی بتن باشد، باید اقدامات بیشتری برای کاهش مشکلات گیرش انجام شود.

بخاری های آب گرم ممکن است پس از دسته های اولیه نتوانند دماهای گرمتر را تحمل کنند.

حفظ دمای بتن در هوای سرد:

درجه حرارت برای قرار دادن و محافظت از بتن در هوای سرد تحت ACI 306 تعیین و الزامی است. هدف ACI 306 گرم نگه داشتن بتن، بیش از 5 درجه سانتیگراد، برای 48 ساعت اول است، جایی که توسعه مقاومت بتن حیاتی است.

هنگامی که بتن زیر 5 درجه قرار می گیرد اما زیر نقطه انجماد قرار نمی گیرد، بتن برای ایجاد مقاومت مورد نیاز بیشتر طول می کشد. توجه داشته باشید که حذف قالب زمانی که بتن خیلی سرد است یا به مقاومت مطلوب نرسیده است می تواند به مقاومت بتن و سطوح و بتن آسیب برساند و ممکن است فرو بریزد.

استفاده از پتوهای یخبندان و قالب های عایق بندی شده می تواند برای محافظت از بتن ضروری باشد. فرم های عایق یا پوشش های موقت می توانند عایق کافی را در تیرها، ستون ها و دیوارها فراهم کنند.

محصول پیشنهادی:
بازگشت به لیست